ההבדל העיקרי - כניסה לעומת כניסה

למרות ששני שמות העצם הכניסה והכניסה נשמעים דומים במקצת, יש הבדל בולט ביניהם. אמנם גם הכניסה והכניסה דומים במקצת כשמתייחסים לאישור כניסה למקום, אולם הכניסה מתייחסת באופן ספציפי לכניסה הפיזית. לפיכך, ההבדל העיקרי בין הכניסה והכניסה הוא העובדה שניתן להשתמש בכניסה במובן הפיגורטיבי ואילו הכניסה יכולה לשמש רק כדי להתייחס לכניסה פיזית. בנוסף, לכניסה יש גם כמה משמעויות אחרות. לכן הודאה היא שם העצם הנפוץ ביותר מבין שני אלה.

מה המשמעות של קבלה?

הכניסה יכולה להתייחס


  1. התהליך או העובדה של כניסה או הרשאה להיכנס למקום או לארגון

תקני הקבלה של המכללה שלנו גבוהים.

לאחר קבלתו בבית החולים, הוריו הלכו לכנסייה.

הגשתי בקשה להתקבל לאוניברסיטה.


  1. הצהרה המאשרת את האמת של משהו

הקריינות שלו נלקחה כהודאה בפשעו.

המשטרה קיבלה את שתיקתו כהודאה באשמתו.

הודאתו כי שיקר הספיקה כדי להוכיח אותו אשם בעיני החוק.

מה המשמעות של כניסה?

כניסה יכולה להיות מוגדרת כתהליך או עובדה של כניסה או מותר להכנס למקום או למוסד. כניסה מתייחסת לכניסה הפיזית, כלומר אינך יכול להשתמש במונח זה אלא אם כן אתה מדבר על כניסה פיזית למקום. לדוגמה, יתכן שתקבל קבלה לבית ספר הרבה לפני שנת הלימודים; עם זאת, קבלתך לבית הספר מתרחשת בתחילת שנת הלימודים כשאתה נכנס פיזית לבית הספר.

יתכן שראית גם שם עצם זה בסימנים ובהודעות. "ללא כניסה" מעיד על כך שאתה לא רשאי להכנס למקום פיזית.

המוסך גובה 5 $ עבור הכניסה.

רק הנשים ממעמד הביניים הגבוה הורשו להיכנס למועדון.

הוא קיבל את הסירוב לקבלנות מכיוון שהיה לבוש בבגדים ילידים.

ההבדל בין כניסה לכניסה

מה ההבדל בין כניסה לכניסה?

משמעות:

הכניסה מתייחסת

-הכרת האמת, או

- התהליך או עובדת הכניסה או האפשרות להכנס למקום או לארגון

כניסה מתייחסת לתהליך או לעובדה של כניסה או מותר להיכנס למקום או למוסד.

כניסה פיזית:

ניתן להשתמש בכניסה במובן פיגורטיבי או מופשט.

הכניסה מתייחסת תמיד לכניסה הפיזית.

שימוש:

הכניסה נפוצה יותר בכניסה זו.

הכניסה אינה נפוצה כמו קבלה.

באדיבות תמונה:

"אין סימן כניסה" דרך Public Domain Pictures.net

"בחינת כניסה ATC" מאת Narek75 - עבודה משלו (CC BY-SA 4.0) באמצעות Wikimedia Commons